نوشته‌ها

آموزش گرامر و مکالمه‌ی زبان هندی - قسمت ششم: بررسی برخی اصطلاحات در زبان هندی + درک مطلب

در ششمین جلسه از آموزش گرامر و مکالمه‌ی زبان هندی به بررسی برخی اصطلاحات در زبان هندی + درک مطلب پ�

احسان
2 سال پیش
آموزش گرامر و مکالمه‌ی زبان هندی - قسمت پنجم: آشنایی با کلمات پرسشی Kyaa, Kaun, Kaisaa و Kitnaa در زبان هندی

در پنجمین جلسه از آموزش گرامر و مکالمه‌ی زبان هندی به موضوع کلمات پرسشی در زبان هندی پرداخته‌ا�

احسان
2 سال پیش
آموزش گرامر و مکالمه‌ی زبان هندی - قسمت چهارم: بررسی جمله‌های ساده در زبان هندی

در چهارمین جلسه از آموزش گرامر و مکالمه‌ی زبان هندی در مورد جمله‌های ساده در زبان هندی صحبت کرد

احسان
2 سال پیش
آموزش گرامر و مکالمه‌ی زبان هندی - قسمت سوم: صفات در زبان هندی (بررسی صفات تغییرپذیر و تغییرناپذیر در زبان هندی)

در سومین جلسه از آموزش گرامر و مکالمه‌ی زبان هندی به مبحث صفات در زبان هندی پرداخته‌ام تا شما ر�

احسان
2 سال پیش
آموزش سریع و آسان خط هندی - جلسه هفدهم: نکات تکمیلی در مورد ترکیب حروف و اتصالات در زبان و الفبای هندی (جلسه‌ی آخر)

این جلسه هفدهمین جلسه و آخرین جلسه از آموزش دوره‌ی خط و الفبای زبان هندی است. شاید در آینده آپدیت&z

احسان
2 سال پیش
آموزش سریع و آسان خط هندی - جلسه شانزدهم: ترکیب حروف و ایجاد کلمات ساده در زبان هندی

در شانزدهمین جلسه از سری آموزش‌های ویدیویی خط و الفبای هندی یا همان دوناگری، به شما یاد می‌دهم

احسان
2 سال پیش
آموزش سریع و آسان خط هندی - جلسه پانزدهم: ادامه‌ی ترکیب صامت‌ها و مصوت‌ها در زبان هندی به همراه بررسی مثال

در پانزدهمین جلسه از سری ویدیوهای آموزشی زبان و خط هندی (دوناگری) به ادامه‌ی ترکیب حروف صدادار و ب

احسان
2 سال پیش
آموزش سریع و آسان خط هندی - جلسه چهاردهم: ماتراها و ترکیب صامت‌ها و مصوت‌ها در زبان هندی

در چهاردهمین قسمت از سری ویدیوهای آموزشی زبان و خط هندی یا خط دوناگری، با ترکیب حروف صدادار و بی‌�

احسان
2 سال پیش
آموزش سریع و آسان خط هندی - جلسه سیزدهم: معرفی حروف ترکیبی و بیگانه در زبان هندی

در سیزدهمین قسمت از سری آموزش ویدیویی خط و الفبای هندی، با حروف ترکیبی و بیگانه در زبان هندی آشنا خو

احسان
2 سال پیش
آموزش سریع و آسان خط هندی - جلسه دوازدهم: حروف بدون صدا श ष स ह

در دوازدهمین قسمت از سری آموزش ویدیویی خط و الفبای هندی، دنباله‌ی حروف بدون صدا در زبان هندی را به شما آموز

احسان
2 سال پیش
آموزش سریع و آسان خط هندی - جلسه یازدهم: حروف بدون صدا य र ल व

در یازدهمین جلسه از آموزش‌های ویدیویی خط و الفبای هندی، دنباله‌ی حروف بدون صدا در زبان هندی را بررسی خوا

احسان
2 سال پیش
آموزش سریع و آسان خط هندی - جلسه دهم: حروف بدون صدا प फ ब भ म

در دهمین قسمت از سری آموزشی خط هندی همچنان قرار است با چند مورد جدید از حروف بدون صدا در زبان هندی آشنا شویم.

احسان
2 سال پیش
آموزش سریع و آسان خط هندی - جلسه نهم: حروف بدون صدا त थ द ध न

در نهمین جلسه از سری آموزش خط و الفبای هندی، با تعداد دیگری از حروف بدون صدا در زبان هندی آشنا می‌شویم.

احسان
2 سال پیش
آموزش گرامر و مکالمه‌ی زبان هندی - قسمت اول: جنسیت، ضمایر و افعال در زبان هندی

در اولین جلسه از آموزش گرامر و مکالمه‌ی زبان هندی ابتدا به بحث جنسیت و توضیحاتی کوتاه در مورد آن پ

احسان
2 سال پیش
آموزش سریع و آسان خط هندی - جلسه هشتم: حروف بدون صدا ट ठ ड ढ ण

در هشتمین قسمت از جلسه‌ی آموزش الفبای زبان هندی قرار است با ادامه‌ی مبحث حروف بدون صدا یا صامت در زبان هن

احسان
2 سال پیش
آموزش سریع و آسان خط هندی - جلسه هفتم: حروف بدون صدا च छ ज झ ञ

در هفتمین قسمت از جلسه‌ی آموزش الفبای هندی یا همان خط دوناگری که ریشه‌ی آن سنسکریت (سانسکریت) است، به ادا

احسان
2 سال پیش
چطور زبان هندی یاد بگیریم؟

در این نوشته قصد دارم در مورد یادگیری زبان هندی با شما صحبت کنم و روش‌ها و تجربیات خود را در این زمینه با شم�

احسان
2 سال پیش
آموزش سریع و آسان خط هندی - جلسه ششم: حروف بدون صدا क ख ग घ ङ

در جلسه‌ی ششم از آموزش خط و الفبای هندی یا همان دوناگری، آشنایی با حروف صامت یا بدون صدا در زبان هندی را شرو

احسان
2 سال پیش
آموزش سریع و آسان خط هندی - جلسه پنجم: حروف صدادار ए ऐ ओ औ अं अः

در پنجمین جلسه از آموزش خط هندی من شما را با شش حرف جدید از حروف و الفبای زبان هندی آشنا می‌کنم.

احسان
2 سال پیش