نوشته‌ها

آموزش سریع و آسان خط هندی - جلسه هفدهم: نکات تکمیلی در مورد ترکیب حروف و اتصالات در زبان و الفبای هندی (جلسه‌ی آخر)

این جلسه هفدهمین جلسه و آخرین جلسه از آموزش دوره‌ی خط و الفبای زبان هندی است. شاید در آینده آپدیت&z

احسان
2 سال پیش
آموزش سریع و آسان خط هندی - جلسه شانزدهم: ترکیب حروف و ایجاد کلمات ساده در زبان هندی

در شانزدهمین جلسه از سری آموزش‌های ویدیویی خط و الفبای هندی یا همان دوناگری، به شما یاد می‌دهم

احسان
2 سال پیش
آموزش سریع و آسان خط هندی - جلسه پانزدهم: ادامه‌ی ترکیب صامت‌ها و مصوت‌ها در زبان هندی به همراه بررسی مثال

در پانزدهمین جلسه از سری ویدیوهای آموزشی زبان و خط هندی (دوناگری) به ادامه‌ی ترکیب حروف صدادار و ب

احسان
2 سال پیش
آموزش سریع و آسان خط هندی - جلسه چهاردهم: ماتراها و ترکیب صامت‌ها و مصوت‌ها در زبان هندی

در چهاردهمین قسمت از سری ویدیوهای آموزشی زبان و خط هندی یا خط دوناگری، با ترکیب حروف صدادار و بی‌�

احسان
2 سال پیش
آموزش سریع و آسان خط هندی - جلسه سیزدهم: معرفی حروف ترکیبی و بیگانه در زبان هندی

در سیزدهمین قسمت از سری آموزش ویدیویی خط و الفبای هندی، با حروف ترکیبی و بیگانه در زبان هندی آشنا خو

احسان
2 سال پیش
آموزش سریع و آسان خط هندی - جلسه دوازدهم: حروف بدون صدا श ष स ह

در دوازدهمین قسمت از سری آموزش ویدیویی خط و الفبای هندی، دنباله‌ی حروف بدون صدا در زبان هندی را به شما آموز

احسان
2 سال پیش
آموزش سریع و آسان خط هندی - جلسه یازدهم: حروف بدون صدا य र ल व

در یازدهمین جلسه از آموزش‌های ویدیویی خط و الفبای هندی، دنباله‌ی حروف بدون صدا در زبان هندی را بررسی خوا

احسان
2 سال پیش
آموزش سریع و آسان خط هندی - جلسه دهم: حروف بدون صدا प फ ब भ म

در دهمین قسمت از سری آموزشی خط هندی همچنان قرار است با چند مورد جدید از حروف بدون صدا در زبان هندی آشنا شویم.

احسان
2 سال پیش
آموزش سریع و آسان خط هندی - جلسه نهم: حروف بدون صدا त थ द ध न

در نهمین جلسه از سری آموزش خط و الفبای هندی، با تعداد دیگری از حروف بدون صدا در زبان هندی آشنا می‌شویم.

احسان
2 سال پیش
آموزش سریع و آسان خط هندی - جلسه هشتم: حروف بدون صدا ट ठ ड ढ ण

در هشتمین قسمت از جلسه‌ی آموزش الفبای زبان هندی قرار است با ادامه‌ی مبحث حروف بدون صدا یا صامت در زبان هن

احسان
2 سال پیش
آموزش سریع و آسان خط هندی - جلسه هفتم: حروف بدون صدا च छ ज झ ञ

در هفتمین قسمت از جلسه‌ی آموزش الفبای هندی یا همان خط دوناگری که ریشه‌ی آن سنسکریت (سانسکریت) است، به ادا

احسان
2 سال پیش
آموزش سریع و آسان خط هندی - جلسه ششم: حروف بدون صدا क ख ग घ ङ

در جلسه‌ی ششم از آموزش خط و الفبای هندی یا همان دوناگری، آشنایی با حروف صامت یا بدون صدا در زبان هندی را شرو

احسان
2 سال پیش
آموزش سریع و آسان خط هندی - جلسه پنجم: حروف صدادار ए ऐ ओ औ अं अः

در پنجمین جلسه از آموزش خط هندی من شما را با شش حرف جدید از حروف و الفبای زبان هندی آشنا می‌کنم.

احسان
2 سال پیش
آموزش سریع و آسان خط هندی - جلسه چهارم: حروف صدادار उ ऊ ॠ

این بار در چهارمین جلسه‌ی آموزش خط هندی و دوناگری، باز هم قرار است با سه حرف جدید از حروف صدادار زبان هندی آ

احسان
2 سال پیش
آموزش سریع و آسان خط هندی - جلسه سوم: حروف صدادار आ इ ई

در این جلسه شما با حروف आ इ ई آشنا خواهید شد و نحوه‌ی نوشتن و خواندن آن‌ها را فرا خواهید گرفت.

احسان
2 سال پیش
آموزش سریع و آسان خط هندی - جلسه دوم: حرف صدادار अ

در این جلسه آشنایی با حروف هندی را آغاز می‌کنیم و با حروف صدادار در زبان هندی و دوناگری آشنا خواهیم شد. من د�

احسان
2 سال پیش
آموزش سریع و آسان خط هندی - جلسه اول: مقدمه‌ای بر زبان هندی

در این ویدیوی آموزشی که اولین قسمت از سری آموزش خط هندی یا همان دوناگری است، من تلاش کردم که به صورت بسیار ساد

احسان
2 سال پیش