بخش یازدهم: بررسی ضمیر Hum در زبان هندی و بررسی چند مثال ساده

part-11-hum-pronoun-in-hindi-and-some-simple-examples
بخش یازدهم: بررسی ضمیر Hum در زبان هندی و بررسی چند مثال ساده
نویسنده: احسان

در این درس علاوه بر معرفی و یادگیری تعداد جدیدی از کلمات هندی، این کلمات را در مثال‌هایی استفاده خواهیم نمود. همچنین ضمیر Hum در زبان هندی را بررسی خواهیم کرد و توضیحاتی پیرامون این ضمیر ارائه خواهد شد.

پِد : Ped : درخت

 مثال:

Ye ped hai

یه پِد هِ.

این درخت است.

گادی : Gaadi : اتومبیل، وسیله‌ی نقلیه

آکاش : Aakaash : آسمان

 مثال:

Ye gaadi hai

یه گادی هِ.

این اتومبیل است.

Ye aakaash hai

یه آکاش هِ.

این آسمان است.

راستا : Raastaa : راه، مسیر

بازار : Baazaar : بازار

پرانی : Praanee : حیوان، جانور، موجود


نکته: کلمه‌ی Praanee مذکر است و معادل آن نیز Jaanwar (جانور) می‌باشد.

پَنچی : Panchee : پرنده

دُست : Dost : دوست

هَم : Hum : ما

 
نکته: در زبان هندی Hum ضمیر اول شخص جمع و به معنی «ما» است.

 
نکته: Hum و سایر ضمایر جمع، فعل Hain می‌گیرند. از آنجایی که فعل Hain جزو افعال «بودن» است، به فراخور جمله ترجمه می‌شود. مثلاً وقتی فعل Hain با ضمیر Hum بیاید معنی «هستیم» می‌دهد.

مثال:

Hum dost hain

هَم دُست هه.

ما دوست هستیم.

لَدکِ : Ladke : پسرها

مثال:

Hum ladke hain

هَم لَدکِ هه.

ما پسر هستیم. (به عبارتی برای درک بهتر شما: ما پسرها/ چند پسر هستیم)

لَدکیا : Ladkiyaa : دخترها

مثال:

Hum ladkiyaa hain

هَم لَدکیا هه.

ما دختر هستیم. (به عبارتی برای درک بهتر شما: ما دخترها/ چند دختر هستیم)

Hum achche hain

هَم اَچّه هه.

ما خوب هستیم.

نکته: دقت کنید چون حالت جمع است، Achchaa (اَچّا) به حالت جمع مذکر خود یعنی Achche (اَچّه) ظاهر شده است.

تمرین: جمله‌های فارسی را به هندی و جمله‌ی هندی را به فارسی ترجمه کنید.

ما زیبا هستیم.

ما آمریکایی هستیم.

این حیوان خوبی است.

این خانه است.

Ye raastaa hai

نظرات