لغات هندی بخش چهارم

hindi-vocabulary-part-4
لغات هندی بخش چهارم
نویسنده: احسان

در چهارمین بخش از آموزش لغات هندی در وب‌سایت «آکادمی آنلاین آموزش زبان هندی»، بیست لغت هندی به همراه تلفظ و ترجمه را برایتان آماده کرده‌ام.

لغات هندی شامل: آتش، مادر، خاکستری و…

Istri
इस्त्री
ایستری : اتو

Sleti
स्लेटी
سلِتی : خاکستری

Ishtihaar
इश्तिहार
ایشتیهار : آگهی، تبلیغ

Afsos
अफ़सोस
اَفسُس : افسوس، غم و اندوه، ماتم

Akelaa
अकेला
اَکِلا : تنها

Agar
अगर
اَگَر : اگر

Agni
अग्नि
اَگنی : آتش

Agni path
अग्निपथ
اَگنی پاس : مسیر آتش، راه آتش

Agni saakshi
अग्निसाक्षी
اَگنی ساکشی : گواهی آتش، شهادت آتش

Uljhan
उलझन
اولجَن : پیچیدگی، گرفتاری، در هم و بر همی، آشفتگی، پریشانی

Almaari
अलमारी
اَلماری : کمد، قفسه، گنجه

Ullu
उल्लू
اولّو : جغد

Ammaa
अम्मा
اَمّا : مادر

Ambar
अम्बर
اَمبَر : آسمان

Imtihaan
इम्तहान
ایمتیحان : امتحان، آزمون، آزمایش

Amar
अमर
اَمَر : ابدی، جاوید، فنا ناپذیر

Amar prem
अमर प्रेम
اَمَر پرِم : عشق ابدی

Amrit
अमृत
اَمریت : شیرینی، شهد

Imli
इमली
ایملی : تمبر هندی

Amir
अमीर
اَمیر : ثروتمند، پولدار، دارا

نظرات