لغات هندی بخش هفدهم

hindi-vocabulary-part-17
لغات هندی بخش هفدهم
نویسنده: احسان

در هفدهمین بخش از آموزش لغات هندی در وب‌سایت «آکادمی آنلاین آموزش زبان هندی»، بیست لغت هندی به همراه تلفظ و ترجمه را برایتان آماده کرده‌ام.

لغات هندی شامل: تاوان، جرأت، تولد و…

Jaadaa
जाड़ा
جادا : زمستان


Jaal
जाल
جال : تور، تله، دام


Jaangiyaa / Jaanghiyaa
जांघिया
جان‌گیا : زیرشلواری، لباس زیر


Jaanwar
जानवर
جان‌وَر : جانور، حیوان


Jaj
जज
جَج : قاضی


Jurm
जुर्म
جورم : جُرم، گناه، قانون‌شکنی


Jurmaanaa
जुरमाना
جورمانا : جریمه، تاوان، مجازات


Jad
जड़
جَد : ریشه، مبدأ، اصل، منشأ، بنیاد، پایه


Jastaa / Jast
जस्ता / जस्त
جَستا / جَست : فلز روی


Jism
जिस्म
جیسم : جسم، بدن، تَن


Jigar
जिगर
جیگَر : جگر، جرأت، شجاعت


Jagah
जगह
جَگَه / جَگاه : جا، مکان


Jumlaa
जुमला
جوملا : جمله


Jamaaee
जमाई
جَمائی : داماد


Jangal
जंगल
جَنگَل : جنگل


Janam
जनम
جَنَم : تولد


Janub
जनूब
جَنوب : جنوب


Janwari
जनवरी
جَنوَری : ژانویه


jawaab
जवाब
جَواب : جواب، پاسخ


Juwaar B(h)aataa
ज्वार भाटा
جووار باتا : جزر و مد

نظرات