لغات هندی بخش چهارم

نوشته شده در تاریخ: پنجشنبه، ۱۱ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۲۳:۰۳:۰۱ توسط احسان
hindi-vocabulary-part-4

Istri
इस्त्री
ایستری : اتو


Sleti
स्लेटी
سلِتی : خاکستری


Ishtihaar
इश्तिहार
ایشتیهار : آگهی، تبلیغ


Afsos
अफ़सोस
اَفسُس : افسوس، غم و اندوه، ماتم


Akelaa
अकेला
اَکِلا : تنها


Agar
अगर
اَگَر : اگر


Agni
अग्नि
اَگنی : آتش


Agni path
अग्निपथ
اَگنی پاس : مسیر آتش، راه آتش


Agni saakshi
अग्निसाक्षी
اَگنی ساکشی : گواهی آتش، شهادت آتش


Uljhan
उलझन
اولجَن : پیچیدگی، گرفتاری، در هم و بر همی، آشفتگی، پریشانی


Almaari
अलमारी
اَلماری : کمد، قفسه، گنجه


Ullu
उल्लू
اولّو : جغد


Ammaa
अम्मा
اَمّا : مادر


Ambar
अम्बर
اَمبَر : آسمان


Imtihaan
इम्तहान
ایمتیحان : امتحان، آزمون، آزمایش


Amar
अमर
اَمَر : ابدی، جاوید، فنا ناپذیر


Amar prem
अमर प्रेम
اَمَر پرِم : عشق ابدی


Amrit
अमृत
اَمریت : شیرینی، شهد


Imli
इमली
ایملی : تمبر هندی


Amir
अमीर
اَمیر : ثروتمند، پولدار، دارا

هنوز دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.