لغات هندی بخش سیزدهم

نوشته شده در تاریخ: سه شنبه، ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۴۹:۳۵ توسط احسان
hindi-vocabulary-part-13

Parikshaa
परीक्षा
پَریکشا : امتحان


Prem
प्रेम
پرِم : عشق


Padhaayi
पढाई
پَدهائی : مطالعه، درس خواندن، تحصیل


Padosan
पड़ोसन
پَدُسَن : همسایگی


Padosi
पड़ोसी
پَدُسی : همسایه


Pasand
पसंद
پَسَند : انتخاب، پسند، برگزیدن، دوست داشتن


Pasinaa
पसीना
پَسینا : عرق


Pukaar
पुकार
پوکار : فریاد


Pagdi
पगड़ी
پَگدی : عمامه، دستار


Paglaa
पगला
پَگلا : دیوانه


Pal
पल
پَل : لحظه، دَم، آن


Palk / Palak
पलक
پَلک / پَلَک : پلک


Panjaa
पंजा
پَنجا : پنجه، چنگال


Panchi
पंछी
پَنچی : پرنده


Pankhaa
पंखा
پَنکا : پنکه


Panir
पनीर
پَنیر : پنیر


Putr / Puttar
पुत्र
پوتر / پوتَّر : فرزند ذکور، فرزند پسر


Putri
पुत्री
پوتری : فرزند دختر


Pujaari
पुजारी
پوجاری : کشیش، عابد، روحانی


Paudhaa
पौधा
پُدها : گیاه

هنوز دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.