لغات هندی بخش دهم

نوشته شده در تاریخ: جمعه، ۰۵ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۴۱:۰۴ توسط احسان
hindi-vocabulary-part-10

Bhut
भूत
بووت : روح، شبح، جن، دیو


Bhuraa
भूरा
بوورا : قهوه‌ای


Bhukamp
भूकंप
بووکَمپ / بووکَنپ : زلزله


Bhul
भूल
بوول : اشتباه، خطا


Bhediyaa
भेड़िया
بیدیا : گرگ


Bhe(n)s
भैंस
بِنس : بوفالو


Bayaan
बयान
بَیان : بیان، اظهار، گفته


Bayaan karnaa
बयान करना
بَیان کَرنا : اظهار کردن، بیان کردن، گفتن


Be bas
बेबस
بِ بَس : بی‌کس، بیچاره، درمانده


Be basi
बेबसी
بِ بَسی : بی‌کسی، بیچارگی، درماندگی


Betaa
बेटा
بِتا : فرزند پسر، پسر


Beti
बेटी
بِتی : فرزند دختر، دختر


Baithak
बैठक
بِتَک : اتاق پذیرایی، سالن پذیرایی


Bij
बीज
بیج : دانه، بذر، تخم


Be suraa
बेसुरा
بِ سورا : بی‌آهنگ، ناموزون، ناهنجار، ناکوک


Be kaabu
बेकाबू
بِ کابو : بی‌اختیار، بی‌کنترل


Be gunaah
बेगुनाह
بِ گوناه : بی‌گناه، بی‌تقصیر


Bel
बैल
بِل : گاو نر


Bimaar
बीमार
بِمار/ بیمار : بیمار، مریض، ناخوش


Beingan
बैंगन
بِنگَن : بادنجان

هنوز دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.