لغات هندی بخش نهم

نوشته شده در تاریخ: جمعه، ۲۸ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۴۶:۰۲ توسط احسان
hindi-vocabulary-part-9

Billi
बिल्ली
بیلّی : گربه


Bandar
बन्दर
بَندَر : میمون


Bandish
बंदिश
بَندیش : محدودیت، اجبار، گره


Banjar
बंजर
بَنجَر : بیابان، صحرا، بی‌حاصل، بی‌بار


Banafshaa
बनफ़्शा
بَنَفشا : بنفش


Bunyaad
बुनियाद
بونیاد : پایه، اساس، بنیاد


Botal
बोतल
بُتَل : بطری


Budhaa
बूढा
بودها : سالخورده، پیر، پیرمرد، سن‌دار


Bonaa
बोना
بُنا : کاشتن، کشت و زرع کردن، نهال زدن


Boond
बूंद
بوند : قطره، تکه، قطعه


Bahaaduri
बहादुरी
بَهادوری : جرأت، شهامت، شجاعت، پُر دلی


Bahaar
बहार
بَهار : بهار، زیبایی، شکفتن


Bhaawnaa
भावना
باونا : احساس، حس، هیجان، شور


Bhaayi / Bhaay
भाई
بَهایی(بایی) / بَهای(بای) : برادر


Bhattaa
भत्ता
بَتّا : فوق‌العاده، سودمند، فایده‌دار (مثل فروش‌های ویژه و زیر قیمت که برای خریداران حالت فوق‌العاده و سودمند دارد)


Behraa
बहरा
بِهرا (بَهرا) : کَر، ناشنوا


Barosaa
भरोसा
بَرُسا : اعتماد، باور، اعتقاد، عقیده، ایمان


Bagwaan
भगवान
بَگوان : خداوند، قادر مطلق


Behen
बहन
بِهِن(بَهَن) : خواهر


Bahu
बहू
بَهو : عروس

هنوز دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.