بخش هشتم: نحوه‌ی جمع بستن اسامی در زبان هندی

part-8-plural-nouns-in-hindi
بخش هشتم: نحوه‌ی جمع بستن اسامی در زبان هندی
نویسنده: احسان

در این درس با نحوه‌ی جمع بستن اسامی در زبان هندی آشنا خواهیم شد و تفاوت‌های بین اسامی مذکر و اسامی مؤنث و نحوه‌ی شناخت و تشخیص این اسامی را فرا خواهیم گرفت و طی مثال‌هایی این موارد را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

همان‌گونه که قبل‌تر به اسامی مذکر و مؤنث در زبان هندی پرداختیم، در این درس قصد داریم به نحوه‌ی جمع بستن اسامی مذکر و مؤنث در زبان هندی بپردازیم.

نحوه‌ی جمع بستن اسامی


مذکر

1) به طور کلی اسامی که به صدای (آ aa) ختم شوند، هنگام جمع جای خود را به (اِ e) می‌دهند.


مثال:
حالت مفرد: Ladka, Joota, Raastaa (راه، کفش، پسر)
حالت جمع: Ladke, Joote, Raaste (راه‌ها، کفش‌ها، پسرها)


2) به طور کلی سایر اسامی مذکر در جمع هیچ تغییری نمی‌کنند.


مثال:
حالت مفرد: Aadmi, Ghar (خانه، مرد)
حالت جمع: Aadmi, Ghar (خانه‌ها، مردها)
در مثال فوق تشخیص جمع یا مفرد بودن به جمله و حالت بیان و... بستگی خواهد داشت.

مؤنث

1) به طور کلی اسامی که به صدای (ای ee) ختم شوند، صدای (یا yaa) را به آخرشان اضافه می‌کنیم.


مثال:
حالت مفرد: Ladki, Chitti, Godhi (اسب ماده/ مادیان، نامه، دختر)
حالت جمع: Ladkiyaa, Chittiyaa, Godhiyaa (اسب‌های ماده / مادیان‌ها، نامه‌ها، دخترها)


2) به طور کلی سایر اسامی مؤنث صدای (اں e(n)) به انتهایشان اضافه می‌شود.


مثال:
حالت مفرد: orat, kitaab (کتاب، زن)
حالت جمع: orate(n), kitaabe(n) (کتاب‌ها، زن‌ها)

نظرات