بخش هفتم: اسامی مذکر و مؤنث در زبان هندی

part-7-masculine-and-feminine-nouns-in-hindi
بخش هفتم: اسامی مذکر و مؤنث در زبان هندی
نویسنده: احسان

همانطور که در بخش اول: ضمایر فاعلی در زبان هندی اشاره‌ی مختصری به مذکر و مؤنث بودن اسم‌ها در زبان هندی داشتم در این درس توضیحات بیش‌تری را به شما خواهم داد.

اسامی یا جان‌دار هستند یا بی‌جان.

برای تشخیص اسامی هندی معمولاً از صدای آخر اسم کمک می‌گیریم.

در زیر به نمونه‌های جان‌دار می‌پردازم:

به طور معمول اسامی مذکر به صدای (آ aa) ختم می‌شوند.

مثال:

لَدکا : Ladkaa : پسر

گُدا : Ghodaa : اسب نر

کوتّا : Kuttaa : سگ نر

بَچّا : Bachchaa : پسر بچه، کودک(مذکر)

به طور معمول اسامی مؤنث به صدای (ای ee) ختم می‌شوند.

نکته: وقتی می‌گوییم اسامی مؤنث به صدای ee ختم می‌شوند، منظورمان صرفاً صدای انتهایی آن است و لزوماً نیاز نیست در انتهای کلمه‌ی مورد نظر ee بیاید و گاهی برای نمایش صرفاً از حرف i هم ممکن است استفاده شود. مثلاً کلمه‌ی Ladkee را می‌شود به صورت Ladki هم نمایش داد.

مثال:

لَدکی : Ladkee : دختر

گُدی : Ghodee : اسب ماده، مادیان

کوتّی : Kuttee : سگ ماده (البته این کلمه رو برای هماهنگی با نمونه‌ی مذکر و تشخیص بهتر شما به کار بردم. به یاد داشته باشید که Kuttee در زبان عامیانه برای فحاشی و ناسزا گفتن است و به معنی «زن کثیف» ، «زن هرزه» و... به کار می‌ره و عبارت اصلیش هست: Kutiyaa)

بَچّی : Bachchee : دختر بچه، کودک(مؤنث)

نکته: در زبان هندی اسمی که نه مذکر باشد و نه مؤنث، وجود ندارد.

اما جنسیت اسامی بی‌جان را چطور تعیین کنیم؟ در زیر به حالت کلی اشاره می‌کنم (به غیر استثناءها که لیست آن‌ها را قبلاً در چنل برایتان قرار دادم)


مؤنث: به طور کلی آن‌هایی که به صداهای (ای ee)، (ات at) و (ایش ish) ختم شوند مؤنث هستند.
ee: chitti, kursi, suee
ای: چیتّی، کورسی، سوئی
ای: نامه، کرسی، سوزن


at: qimat, baat
ات: کیمَت، بات
ات: قیمت، حرف


ish: baarish
ایش: باریش
ایش: بارش

مذکر: به طور کلی آن‌هایی که به صدای (آ aa) ختم می‌شوند و سایر صداها مذکر هستند.
aa: jootaa, ghar, raastaa
آ: جوتا، گَر، راستا
آ: کفش، خانه، راه

نکته: اسامی وجود دارند که جزو استثنائات محسوب می‌شوند و تشخیص جنسیت آن‌ها به مرور زمان و در اثر شناخت و تکرار حاصل می‌شود.

مثال:

پانی : Paanee : آب (مذکر)

کیتاب : Kitaab : کتاب (مؤنث)

در درس بعدی به نحوه‌ی جمع بستن اسامی خواهم پرداخت.

نظرات