بخش ششم: سؤالی کردن با Kaisaa در زبان هندی

part-6-how-to-use-kaisaa
بخش ششم: سؤالی کردن با Kaisaa در زبان هندی
نویسنده: احسان

در این درس با معنی کلمه‌ی kaisaa در زبان هندی و نحوه‌ی استفاده از این کلمه‌ی پرسشی طی چند مثال آشنا خواهیم شد. همچنین به بررسی این کلمه‌ی کلیدی برای حالات مفرد مذکر، مفرد مؤنث، جمع مذکر و جمع مؤنث نیز خواهیم پرداخت.

کَیسا / کِیسا : Kaisaa : چطور (مذکر)

کَیسی / کِیسی : Kaisi : چطور (مؤنث)

کَیسه / کِیسه : Kaise : چطور (جمع مذکر و برای حالت احترام برای مذکر)

مثال:

Tum kaise ho

توم کَیسه هُ؟

تو چطور هستی؟ (حالت چطوره؟)

نکته: جمله‌ی فوق حالت غیر رسمی است.

Aap kaise hain

آپ کَیسه هه؟

شما چطور هستید؟ (حالتان چطور است؟)

نکته: جمله‌ی فوق حالت رسمی است.

Main achchaa hoon

مِ اَچّا هوو.

من خوب هستم. (هنگامی که فاعل مذکر است)

Main achchee hoon

مِ اَچّی هوو.

من خوب هستم. (هنگامی که فاعل مؤنث است)

نظرات