بخش بیست و پنجم: حروف ربط Aur و Yaa در زبان هندی

part-25-aur-and-yaa-conjunctions-in-hindi-language
بخش بیست و پنجم: حروف ربط Aur و Yaa در زبان هندی
نویسنده: احسان

در این بخش با حروف ربط aur و yaa آشنا خواهیم شد. اگر چه این درس شاید بسیار ساده و کوتاه باشد، ولی بررسی و آشنایی با این دو کلمه‌ی کاربردی خالی از لطف نخواهد بود.

اُر : Aur : و

یا : Yaa : یا

مثال:

Tum aur main

توم اُر مِ.

تو و من.

Akshay aur Kareena

آکشی اُر کارینا.

آکشی و کارینا.

Ye ek pen hai aur woh ek ped hai

یه اِک پِن هِ اُر وُه اِک پِد هِ.

این یک خودکاره و اون یک درخته.

Ladkaa yaa ladki

لَدکا یا لَدکی؟

پسر یا دختر؟

Dost yaa dushman

دُست یا دوشمَن؟

دوست یا دشمن؟

نکته‌ی مهم: کلمه‌ی aur علاوه بر معنیِ «و» دارای معانی دیگری هم می‌باشد، از جمله: «همچنین»، «نیز»، «دیگر»، «جز این»، «بیش‌تر» و...

پس اگر در جاهای دیگر با معانی دیگری از aur مواجه شدید، به هیچ‌وجه تعجب نکنید.

مثال:

Kuch aur bol

کوچ اُر بُل.

چیز دیگه‌ای بگو / بیشتر بگو / حرف دیگه‌ای بزن

thodaa aur niche

تُهدا اُر نیچه.

یه کم پایین‌تر / کمی پایین‌تر

نظرات