بخش دوم: حرف اضافه‌ی Se در زبان هندی

part-2-se-postposition
بخش دوم: حرف اضافه‌ی Se در زبان هندی
نویسنده: احسان

در این درس با حرف اضافه‌ی se، معنی و کاربرد آن در زبان هندی و جملات آشنا خواهیم شد و در چندین مثال مختلف به بررسی این حرف اضافه خواهیم پرداخت.

سه : Se : از، به، با

حرف اضافه‌ی Se در زبان هندی به معنی «از، به، با» است.

مثال:

Main Amrikaa(America) se hoon

مِ امریکا سه هوو.

من از آمریکا هستم. (من اهل آمریکا هستم)

Main Iran se hoon

مِ ایران سه هوو.

من از ایران هستم. (من اهل ایران هستم)

باهارَت: Bharat : هندوستان، هند

Main Bharat se hoon

مِ باهارَت سه هوو.

من از هندوستان هستم. (من اهل هندوستان هستم)

Main Tehran se hoon

مِ تهران سه هوو.

من از تهران هستم. (من اهل تهران هستم)

تمرین: جمله‌ی فارسی را به هندی و جمله‌ی هندی را به فارسی ترجمه کنید.

من اهل اصفهان هستم.

Main Delhi se hoon

نظرات