بخش هفدهم: زمان حال استمراری در زبان هندی

part-17-present-continuous-tense
بخش هفدهم: زمان حال استمراری در زبان هندی
نویسنده: احسان

دراین درس به زمان حال استمراری در زبان هندی می‌پردازیم و نحوه‌ی ساختن جملات در این زمان را فرا خواهیم گرفت و  مثال‌هایی را با هم بررسی خواهیم نمود.

پینا : Pinaa : نوشیدن

پَدنا : Padnaa : خواندن، مطالعه کردن

زمان حال استمراری: بیان عملی که هم‌اکنون جریان دارد یا در حال وقوع است.

مثال:

خورشید در حال طلوع کردن است.

سارا در حال مطالعه است.

من در حال شنا کردن هستم.

کارگران در حال کار هستند.

نکته: نشانه‌ی زمان حال استمراری در زبان انگلیسی ing است.

نکته‌ی مهم: نشانه‌ی زمان حال استمراری در زبان هندی Rahaa و Rahi و Rahe می‌باشند.

رَها : Rahaa

رَهی : Rahi

رَهِ : Rahe

ساختار کلی برای ساخت جمله‌ها با زمان حال استمراری (از چپ به راست بخوانید):

فعل + rahaa + ریشه : زمان حال استمراری(مفرد مذکر)

فعل + rahi + ریشه : زمان حال استمراری(مفرد مؤنث و جمع مؤنث)

فعل + rahe + ریشه : زمان حال استمراری(جمع مذکر)

مثال:

Pi rahaa hoon

پی رَها هوو.

در حال نوشیدن هستم. (مذکر)

Main paanee pi rahaa hoon

مِ پانی پی رَها هوو.

من در حال نوشیدن آب هستم. (مذکر)

Main kitaab pad rahi hoon

مِ کیتاب پَد رَهی هوو.

من در حال مطالعه(کتاب خواندن) هستم. (مؤنث)

Ladke ghar se aa rahe hain

لَدکِ گَر سه آ رَهِ هه.

پسرها در حال آمدن از خانه هستند. (جمع مذکر)

Ladkiyaa ghar se jaa rahi hain

لَدکیا گَر سه جا رَهی هه.

دخترها در حال رفتن از خانه هستند. (جمع مؤنث)

نظرات