آموزش گرامر و مکالمه‌ی زبان هندی - قسمت دوم: سؤالی کردن، انواع پاسخ کوتاه و بلند، تشخیص اسامی مذکر و مؤنث، جمع بستن اسامی و...

learn-hindi-grammar-part-2
آموزش گرامر و مکالمه‌ی زبان هندی - قسمت دوم: سؤالی کردن، انواع پاسخ کوتاه و بلند، تشخیص اسامی مذکر و مؤنث، جمع بستن اسامی و...
نویسنده: احسان

در دومین جلسه از آموزش گرامر و مکالمه‌ی زبان هندی به موضوعات مختلفی پرداخته‌ام که در زیر به طور کلی به این موارد اشاره کرده‌ام:

بررسی یک مثال و نکات آن - نحوه سؤالی کردن جمله با Kyaa - پاسخ کوتاه و بلندِ مثبت و منفی - تفاوت‌های بین Ji Haan و Ji Nahi با Haan و Nahi - کاربرد Ji در زبان هندی - نحوه شناخت و تشخیص اسامی مذکر و مؤنث و قوانین مربوطه - نحوه‌ی جمع بستن اسامی و بررسی برخی استثناءها

برای مشاهده‌ی این ویدیو، به لینک زیر در چنل یوتیوب من مراجعه کنید:

مشاهده‌ی دومین جلسه‌ی آموزش ویدیویی گرامر زبان هندی روی چنل یوتیوب - سؤالی کردن، انواع پاسخ کوتاه و بلند، تشخیص اسامی مذکر و مؤنث، جمع بستن اسامی و...

حتماً نظرات خود را با من در میان بگذارید. چون مشتاقانه آن‌ها را مطالعه می‌کنم.

نظرات