لغات هندی بخش پانزدهم

hindi-vocabulary-part-15
لغات هندی بخش پانزدهم
نویسنده: احسان

در پانزدهمین بخش از آموزش لغات هندی در وب‌سایت «آکادمی آنلاین آموزش زبان هندی»، بیست لغت هندی به همراه تلفظ و ترجمه را برایتان آماده کرده‌ام.

لغات هندی شامل: ستاره، پروانه، پرچم و…

Pit
पीठ
پیت : پشت، کمر، قسمت پشتی چیزی

Peti
पेटी
پِتی : کمربند، دوربند

Piche
पीछे
پیچه : پشت سر، پشت، عقب، در عقب

Peyr
पैर
پِر : پا

Pistol
पिस्तौल
پیستُل : هفت‌تیر، تپانچه

Pilaa
पीला
پیلا : زرد

Taar
तार
تار : سیم، تلگراف، تلگرام

Taaraa
तारा
تارا : ستاره

Taalaa
ताला
تالا : قفل

Taa(n)baa
तांबा
تانبا(تامبا) : مس

Titli
तितली
تیتلی : پروانه

Taraazu / Taraaju
तराज़ू / तराजू
ترازو(تراجو) : ترازو

Tarbuz / Tarbuj
तरबूज़ / तरबूज
تربوز(تربوج) : هندوانه، خربزه

Tirangaa
तिरंगा
تیرَنگا : پرچم

Trishul
त्रिशूल
تریشول : نیزه‌ی سه شاخه

Tasvir
तस्वीर
تَصویر : تصویر، عکس، منظره

Takiyaa
तकिया
تَکی‌یا : بالش، بالین، متکا

Tankhwaah
तनख्वाह
تَن‌خواه (تَن‌خو- وا) : حقوق

Tinkaa
तिनका
تینکا : کاه

Toliyaa
तौलिया
تُلیا : حوله

نظرات