لغات هندی بخش سیزدهم

hindi-vocabulary-part-13
لغات هندی بخش سیزدهم
نویسنده: احسان

در سیزدهمین بخش از آموزش لغات هندی در وب‌سایت «آکادمی آنلاین آموزش زبان هندی»، بیست لغت هندی به همراه تلفظ و ترجمه را برایتان آماده کرده‌ام.

لغات هندی شامل: پسر، گیاه، پلک و…

Parikshaa
परीक्षा
پَریکشا : امتحان

Prem
प्रेम
پرِم : عشق

Padhaayi
पढाई
پَدهائی : مطالعه، درس خواندن، تحصیل

Padosan
पड़ोसन
پَدُسَن : همسایگی

Padosi
पड़ोसी
پَدُسی : همسایه

Pasand
पसंद
پَسَند : انتخاب، پسند، برگزیدن، دوست داشتن

Pasinaa
पसीना
پَسینا : عرق

Pukaar
पुकार
پوکار : فریاد

Pagdi
पगड़ी
پَگدی : عمامه، دستار

Paglaa
पगला
پَگلا : دیوانه

Pal
पल
پَل : لحظه، دَم، آن

Palk / Palak
पलक
پَلک / پَلَک : پلک

Panjaa
पंजा
پَنجا : پنجه، چنگال

Panchi
पंछी
پَنچی : پرنده

Pankhaa
पंखा
پَنکا : پنکه

Panir
पनीर
پَنیر : پنیر

Putr / Puttar
पुत्र
پوتر / پوتَّر : فرزند ذکور، فرزند پسر

Putri
पुत्री
پوتری : فرزند دختر

Pujaari
पुजारी
پوجاری : کشیش، عابد، روحانی

Paudhaa
पौधा
پُدها : گیاه

نظرات