لغات هندی بخش دهم

hindi-vocabulary-part-10
لغات هندی بخش دهم
نویسنده: احسان

در دهمین بخش از آموزش لغات هندی در وب‌سایت «آکادمی آنلاین آموزش زبان هندی»، بیست لغت هندی به همراه تلفظ و ترجمه را برایتان آماده کرده‌ام.

لغات هندی شامل: روح، اشتباه، دانه و…

Bhut
भूत
بووت : روح، شبح، جن، دیو

Bhuraa
भूरा
بوورا : قهوه‌ای

Bhukamp
भूकंप
بووکَمپ / بووکَنپ : زلزله

Bhul
भूल
بوول : اشتباه، خطا

Bhediyaa
भेड़िया
بیدیا : گرگ

Bhe(n)s
भैंस
بِنس : بوفالو

Bayaan
बयान
بَیان : بیان، اظهار، گفته

Bayaan karnaa
बयान करना
بَیان کَرنا : اظهار کردن، بیان کردن، گفتن

Be bas
बेबस
بِ بَس : بی‌کس، بیچاره، درمانده

Be basi
बेबसी
بِ بَسی : بی‌کسی، بیچارگی، درماندگی

Betaa
बेटा
بِتا : فرزند پسر، پسر

Beti
बेटी
بِتی : فرزند دختر، دختر

Baithak
बैठक
بِتَک : اتاق پذیرایی، سالن پذیرایی

Bij
बीज
بیج : دانه، بذر، تخم

Be suraa
बेसुरा
بِ سورا : بی‌آهنگ، ناموزون، ناهنجار، ناکوک

Be kaabu
बेकाबू
بِ کابو : بی‌اختیار، بی‌کنترل

Be gunaah
बेगुनाह
بِ گوناه : بی‌گناه، بی‌تقصیر

Bel
बैल
بِل : گاو نر

Bimaar
बीमार
بِمار/ بیمار : بیمار، مریض، ناخوش

Beingan
बैंगन
بِنگَن : بادنجان

نظرات