بخش پنجم: ضمایر Tum، Tu و Aap در زبان هندی

بخش پنجم: ضمایر Tum، Tu و Aap در زبان هندی

زمان مطالعه: < 1 دقیقه برای عبارت You به معنی تو/ شما در انگلیسی، در زبان هندی سه  ضمیرِ معادل داریم. ضمایر Tu و Tum و Aap که در ادامه به این سه و تفاوت‌هایشان خواهیم پرداخت. توو : Tu : تو ضمیر Tu کاربرد غیررسمی دارد و حتی می‌تواند…

بخش چهارم

بخش چهارم

زمان مطالعه: < 1 دقیقه در این درس با چند کلمه‌ی جدید آشنا خواهیم شد و با این کلمات چند جمله‌ی بسیار ساده خواهیم ساخت. نَمَسته : Namaste : سلام نَمَسکَر : Namaskar : سلام اَچّا : Achchaa : خوب (برای مذکر) اَچّی : Achchee : خوب (برای مؤنث) مثال:…

بخش سوم: حرف اضافه‌ی Mein در زبان هندی

بخش سوم: حرف اضافه‌ی Mein در زبان هندی

زمان مطالعه: < 1 دقیقه در این درس شما را با حرف اضافه‌ی mein، معنی و کاربرد آن در زبان هندی آشنا خواهیم کرد. حرف اضافه‌ی mein از حروف پر کاربرد در زبان هندی است که دائماً از آن استفاده خواهیم کرد. در نهایت نیز در چندین مثال به بررسی…

بخش دوم: حرف اضافه‌ی Se در زبان هندی

بخش دوم: حرف اضافه‌ی Se در زبان هندی

زمان مطالعه: < 1 دقیقه در این درس با حرف اضافه‌ی se، معنی و کاربرد آن در زبان هندی و جملات آشنا خواهیم شد و در چندین مثال مختلف به بررسی این حرف اضافه خواهیم پرداخت. سه : Se : از، به، با حرف اضافه‌ی Se در زبان هندی به…

بخش اول: ضمایر فاعلی در زبان هندی

بخش اول: ضمایر فاعلی در زبان هندی

زمان مطالعه: < 1 دقیقه در این درس با برخی از ضمایر فاعلی زبان هندی آشنا خواهیم شد و برای هر کدام از آن‌ها مثال‌هایی ذکر خواهیم کرد. مِ : Main : من ضمیر Main به معنی «من» است. مثال: Main president hoon مِ پرِزیدنت هوو. من رئیس‌جمهور هستم. Main…