بخش پانزدهم: ضمایر ملکی در زبان هندی - قسمت دوم

بخش پانزدهم: ضمایر ملکی در زبان هندی – قسمت دوم

زمان مطالعه: 2 دقیقه در این درس ادامه‌ی مبحث آشنایی با ضمایر ملکی و کاربردهای آن در زبان هندی را ادامه خواهیم داد و نحوه‌ی استفاده از این ضمایر ملکی را خواهیم آموخت و مثال‌هایی را با هم بررسی خواهیم کرد. ما : Maa : مادر پَتی : Pati…

بخش چهاردهم: ضمایر ملکی در زبان هندی - قسمت اول

بخش چهاردهم: ضمایر ملکی در زبان هندی – قسمت اول

زمان مطالعه: 3 دقیقه در این درس و درس بعد با ضمایر ملکی و کاربردهای آن در زبان هندی آشنا خواهیم شد و نحوه‌ی استفاده از ضمایر ملکی در زبان هندی را خواهیم آموخت و مثال‌هایی را با هم بررسی خواهیم کرد. مِرا : Meraa : مال من، متعلق…

بخش سیزدهم: بررسی بیش‌تر ضمایر Aap و Ye و Woh

بخش سیزدهم: بررسی بیش‌تر ضمایر Aap و Ye و Woh

زمان مطالعه: 3 دقیقه مثال: Aap ladke hain آپ لَدکِ هه. شما پسر هستید. نکته: از آنجا که در مثال فوق Ladke استفاده شده است، می‌توان فهمید که منظور بیش از یک پسر است و حالت جمله جمع است. Aap ladkiyaa hain آپ لَدکیا هه. شما دختر هستید. نکته:…

بخش دوازدهم: توصیف اسم در زبان هندی

بخش دوازدهم: توصیف اسم در زبان هندی

زمان مطالعه: 2 دقیقه در این درس قصد داریم به مبحث توصیف اسامی در زبان هندی بپردازیم. در زبان هندی وقتی قصد داریم اسمی را توصیف کنیم، صفت را با توجه به نوع اسم(مذکر، مؤنث، جمع مذکر، جمع مؤنث) بیان می‌کنیم. بَدا : Badhaa : بزرگ (مفرد مذکر) بَدی…

بخش یازدهم: بررسی ضمیر Hum در زبان هندی و بررسی چند مثال ساده

بخش یازدهم: بررسی ضمیر Hum در زبان هندی و بررسی چند مثال ساده

زمان مطالعه: < 1 دقیقه در این درس علاوه بر معرفی و یادگیری تعداد جدیدی از کلمات هندی، این کلمات را در مثال‌هایی استفاده خواهیم نمود. همچنین ضمیر Hum در زبان هندی را بررسی خواهیم کرد و توضیحاتی پیرامون این ضمیر ارائه خواهد شد. پِد : Ped : درخت  مثال:…

بخش دهم

بخش دهم

زمان مطالعه: < 1 دقیقه در این درس با کلماتی نظیر samay, aadmi, aurat, jagaah آشنا خواهیم شد و جملاتی را با این کلمات خواهیم ساخت. سَمه : Samay : وقت، زمان نکته: کلمه‌ی Samay مذکر است. مثال: Achcha samay اَچّا سَمه. زمان خوب/ وقت خوب/ زمان مناسب Samay achchaa…

بخش نهم: ضمایر Ye و Woh در زبان هندی

بخش نهم: ضمایر Ye و Woh در زبان هندی

زمان مطالعه: < 1 دقیقه یه : Ye : این ضمیر Ye در زبان هندی برای سوم شخص مفرد است و هنگامی به کار می رود که بخواهیم به شخص، شیء یا چیزی که از لحاظ مسافتی در نزدیکی ما قرار دارد اشاره کنیم. مثال: Ye Kareena hai یه کارینا…

بخش هشتم: نحوه‌ی جمع بستن اسامی در زبان هندی

بخش هشتم: نحوه‌ی جمع بستن اسامی در زبان هندی

زمان مطالعه: < 1 دقیقه در این درس با نحوه‌ی جمع بستن اسامی در زبان هندی آشنا خواهیم شد و تفاوت‌های بین اسامی مذکر و اسامی مؤنث و نحوه‌ی شناخت و تشخیص این اسامی را فرا خواهیم گرفت و طی مثال‌هایی این موارد را مورد بررسی قرار خواهیم داد. همان‌گونه…

بخش هفتم: اسامی مذکر و مؤنث در زبان هندی

بخش هفتم: اسامی مذکر و مؤنث در زبان هندی

زمان مطالعه: 2 دقیقه همانطور که در بخش اول: ضمایر فاعلی در زبان هندی اشاره‌ی مختصری به مذکر و مؤنث بودن اسم‌ها در زبان هندی داشتم در این درس توضیحات بیش‌تری را به شما خواهم داد. اسامی یا جان‌دار هستند یا بی‌جان. برای تشخیص اسامی هندی معمولاً از صدای آخر…

بخش ششم: سؤالی کردن با Kaisaa در زبان هندی

بخش ششم: سؤالی کردن با Kaisaa در زبان هندی

زمان مطالعه: < 1 دقیقه در این درس با معنی کلمه‌ی kaisaa در زبان هندی و نحوه‌ی استفاده از این کلمه‌ی پرسشی طی چند مثال آشنا خواهیم شد. همچنین به بررسی این کلمه‌ی کلیدی برای حالات مفرد مذکر، مفرد مؤنث، جمع مذکر و جمع مؤنث نیز خواهیم پرداخت. کَیسا /…