آموزش ویدیویی مکالمه‌ی زبان هندی - قسمت چهارم

آموزش ویدیویی مکالمه‌ی زبان هندی – قسمت چهارم

در این سری از آموزش‌‌های ویدیویی مکالمه‌ی زبان هندی، سعی شده علاوه بر آشنا کردن شما با نحوه‌ی مکالمات در زبان هندی، نحوه‌ی تلفظ نیز آموزش داده شود. این آموزش به زبان فارسی تهیه شده است. در زیر متن مکالمه را برایتان قرار داده‌ام. برای…

آموزش ویدیویی مکالمه‌ی زبان هندی - قسمت سوم

آموزش ویدیویی مکالمه‌ی زبان هندی – قسمت سوم

در این سری از آموزش‌‌های ویدیویی مکالمه‌ی زبان هندی، سعی شده علاوه بر آشنا کردن شما با نحوه‌ی مکالمات در زبان هندی، نحوه‌ی تلفظ نیز آموزش داده شود. این آموزش به زبان فارسی تهیه شده است. در زیر متن مکالمه به همراه ترجمه را برایتان…

آموزش ویدیویی مکالمه‌ی زبان هندی - قسمت دوم

آموزش ویدیویی مکالمه‌ی زبان هندی – قسمت دوم

در این سری از آموزش‌‌های ویدیویی مکالمه‌ی زبان هندی، سعی شده علاوه بر آشنا کردن شما با نحوه‌ی مکالمات در زبان هندی، نحوه‌ی تلفظ نیز آموزش داده شود. این آموزش به زبان فارسی تهیه شده است. در زیر متن مکالمه به همراه ترجمه را برایتان…

آموزش ویدیویی مکالمه‌ی زبان هندی - قسمت اول

آموزش ویدیویی مکالمه‌ی زبان هندی – قسمت اول

در این سری از آموزش‌‌های ویدیویی مکالمه‌ی زبان هندی، سعی شده علاوه بر آشنا کردن شما با نحوه‌ی مکالمات در زبان هندی، نحوه‌ی تلفظ نیز آموزش داده شود. این آموزش به زبان فارسی تهیه شده است. در زیر متن مکالمه به همراه ترجمه را برایتان…