meeting-people

در این مکالمه، شما با نحوه‌ی برخورد با افراد جدید در دیدار اول آشنا خواهید شد و یاد خواهید گرفت چگونه در این مواقع با این افراد ارتباط برقرار کنید و به مکالمه بپردازید...

ادامه...