hindi-audio-tutorials-lesson-011-months

در یازدهمین فایل از سری آموزش‌های صوتی زبان هندی، با ماه‌های سال در زبان هندی آشنا می‌شویم و به جمله‌سازی پیرامون این ماه‌ها خواهیم پرداخت...

ادامه...
hindi-audio-tutorials-lesson-010-yesterday-today-tomorrow

در دهمین فایل از سری آموزش‌های صوتی زبان هندی، با روزها و جملات مربوط به آن آشنا خواهیم شد و نحوه‌ی صحبت کردن در این زمینه را خواهیم می‌آموزیم...

ادامه...
hindi-audio-tutorials-lesson-009-days-of-the-week

در نهمین فایل از سری آموزش‌های صوتی زبان هندی، با روزهای هفته آشنا خواهیم شد و این موارد را در قالب جملاتی فرا خواهیم گرفت...

ادامه...
hindi-audio-tutorials-lesson-008-the-time

در هشتمین فایل آموزش صوتی زبان هندی، با زمان و ساعات روز در زبان هندی آشنا می‌شویم و به آن‌ها می‌پردازیم...

ادامه...
hindi-audio-tutorials-lesson-007-numbers

در هفتمین فایل آموزش صوتی زبان هندی، با اعداد در زبان هندی آشنا خواهیم شد و به آن‌ها خواهیم پرداخت...

ادامه...
hindi-audio-tutorials-lesson-006-reading-and-writing

در ششمین فایل آموزش صوتی زبان هندی، به موضوع خواندن و نوشتن پرداخته می‌شود...

ادامه...
hindi-audio-tutorials-lesson-005-countries-and-languages

در پنجمین فایل آموزش صوتی زبان هندی، به مسائل پیرامون کشورها و زبان‌های موجود در مناطق مختلف جهان خواهیم می‌پردازیم...

ادامه...
hindi-audio-tutorials-lesson-004-at-school

در چهارمین فایل آموزش صوتی زبان هندی، به مسائل پیرامون مدرسه و درس خواهیم پرداخت...

ادامه...
hindi-audio-tutorials-lesson-003-getting-to-know-others

در سومین فایل آموزش صوتی زبان هندی، به موضوع آشنایی با سایر افراد و نحوه‌ی ارتباط با افراد جدید را خواهیم آموخت...

ادامه...
hindi-audio-tutorials-lesson-002-family-members

در دومین فایل آموزش صوتی زبان هندی، با خانواده و نحوه‌ی مکالمه در رابطه با اعضای خانواده آشنا خواهیم شد...

ادامه...