مریم پورمیرزایی

توجه
این گواهی صرفاً نشان‌دهنده‌ی حضور خانم مریم پورمیرزایی در دوره‌ی آنلاین این وبسایت است و هیچگونه ارزش قانونی دیگری ندارد.

گواهی قبولی در آزمون آنلاین خط هندی

به موجب این گواهی آنلاین تأیید می‌شود خانم «مریم پورمیرزایی» در دوره‌ی مجازی «خط هندی» وبسایت آکادمی آنلاین آموزش زبان هندی شرکت کرده‌اند و توانسته‌اند در تاریخ 23 آبان 1399 در آزمون آنلاین خط هندی (دوناگری) نمره‌ی 99 از 100 را کسب نمایند.

 

مریم پورمیرزایی
مریم پورمیرزایی

5/5