hindi-audio-tutorials-lesson-018-house-cleaning

در هجدهمین فایل از سری آموزش‌های صوتی زبان هندی، با موارد و نکاتی در مورد نظافت منزل آشنا خواهیم شد...

ادامه...
hindi-audio-tutorials-lesson-017-around-the-house

در هفدهمین فایل از سری آموزش‌های صوتی زبان هندی، با گفتگو پیرامون مسائل و موارد مربوط به خانه آشنا می‌شویم و جملاتی در این زمینه را خواهیم آموخت...

ادامه...
hindi-audio-tutorials-lesson-016-seasons-and-weather

در شانزدهمین فایل از سری آموزش‌های صوتی زبان هندی، با فصل‌های سال و آب و هوا و نحوه‌ی مکالمه در مورد چنین مسائلی آشنا خواهیم شد...

ادامه...
hindi-audio-tutorials-lesson-015-fruits-and-food

در پانزدهمین فایل از سری آموزش‌های صوتی زبان هندی، با برخی میوه‌ها و مواد غذایی آشنا خواهیم شد و با هم جملات مختلفی در این زمینه یاد خواهیم گرفت...

ادامه...
hindi-audio-tutorials-lesson-014-colors

در چهاردهمین فایل از سری آموزش‌های صوتی زبان هندی، شما با رنگ‌ها در زبان هندی آشنا خواهید شد...

ادامه...
hindi-audio-tutorials-lesson-013-activities

در سیزدهمین فایل از سری آموزش‌های صوتی زبان هندی، شما با فعالیت‌هایی که افراد انجام می‌دهند آشنا خواهید شد و یاد خواهید گرفت که چگونه در این مورد صحبت کنید...

ادامه...
hindi-audio-tutorials-lesson-012-beverages

در دوازدهمین فایل از سری آموزش‌های صوتی زبان هندی، شما با برخی از نوشیدنی‌ها آشنا خواهید شد و خواهید آموخت که چگونه در مورد نوشیدنی‌ها صحبت کنید...

ادامه...
hindi-audio-tutorials-lesson-011-months

در یازدهمین فایل از سری آموزش‌های صوتی زبان هندی، با ماه‌های سال در زبان هندی آشنا می‌شویم و به جمله‌سازی پیرامون این ماه‌ها خواهیم پرداخت...

ادامه...
hindi-audio-tutorials-lesson-010-yesterday-today-tomorrow

در دهمین فایل از سری آموزش‌های صوتی زبان هندی، با روزها و جملات مربوط به آن آشنا خواهیم شد و نحوه‌ی صحبت کردن در این زمینه را خواهیم می‌آموزیم...

ادامه...
hindi-audio-tutorials-lesson-009-days-of-the-week

در نهمین فایل از سری آموزش‌های صوتی زبان هندی، با روزهای هفته آشنا خواهیم شد و این موارد را در قالب جملاتی فرا خواهیم گرفت...

ادامه...